➤ PROCÉS DE QUALITAT

➤ MÈTRIQUES DE QUALITAT

➤ CAMPOS D’ESPECIALITZACIÓ

Procés de qualitat

La qualitat de les traduccions és un factor estratègic. Els nostres processos de qualitat afecten a tot el que fem en Shoptexto. A continuació expliquem com treballem per a garantir resultats de qualitat:

Traducció per un traductor natiu i titulat
Revisió per un traductor natiu i titulat
Revisió pel nostre equip de Project Management
Lliurament i fase de retroalimentació i ajustis
Lliurament final
Documentació i recopilació de dades
Organització del projecte de traducció sobre la base de les especificacions
Ús de Brífing per a conèixer detalls sobre el projecte, com el to de veu, format, públic objectiu i detalls de localització
Ús de Glossaris sobre la base del camp d’especialització
Consultes i validació de dades
Ús de checklists de revisió i fulles de correcció
QA testing
Verificació de les traduccions després d’importar-les al suport utilitzat, és a dir, una vegada les traduccions s’han publicat en una web (QA onsite), programari, app o qualsevol plataforma, es verifica que les traduccions siguin adequades quant a context, funcionalitat, localització, usabilitat i aparença en general.