Shoptexto té contractat una Assegurança de responsabilitat civil professional especialment per a traduccions a empreses cobrint així totes les possibles contingències i imprevistos en els serveis lingüístics oferts per l’agència.

La pòlissa, núm. 82905825, signada amb la companyia AXA SEGURS, compta amb un límit d’indemnització de 300.000 euros per a casos de responsabilitat civil professional. Això representa un compromís de professionalitat per part de l’empresa, així com una garantia addicional per a tots els nostres clients.

Aquest segur cobreix a l’agència i per tant indirectament als clients de Shoptexto davant possibles danys derivats d’efectes negatius imprevistos durant la realització o a causa del servei.